Meddelelser

10 October 2007

Storaktionærmeddelelse

Rovsing A/S skal under henvisning til Værdipapirlovens § 29 meddele, at Christian Rovsing ApS har meddelt selskabet, at deres ejerandel i Rovsing A/S er 3.050.450 aktier, hvilket udgør 19,16% af det samlede antal aktier i selskabet.